Knallar

Vi välkomnar alla knallar till årets Bruksmarknad! Marknaden hålls årligen den tredje lördagen i september månad.

En marknadsplats kostar 350 kr. Den är tre meter bred med varierande djup. Vi gör ingen skillnad på privatperson och företag, alla är välkomna att hyra en marknadsplats. Det går också bra att hyra flera platser om så önskas. Det finns bord att hyra till en kostnad av 100 kronor/marknadsplats. Om ni behöver tillgång till el så måste vi få reda på det vid anmälan.

Endast i tid betald plats = reserverad plats.

Vi försöker så långt som möjligt tillgodose era önskemål om placering inom
marknadsområdet. Parkering för försäljarnas bilar finns inom området, men inga bilar
får finnas vid marknadsstånden utom för dem som så särskilt begärt. Besked om plats får ni vid ordinarie infart till marknadsområdet, f.d. stora grinden.

Försäljare ska vara vid marknadsområdet senast kl. 08.00. Om ni inte kan vara på plats innan 08.00 var vänlig informera oss på telefon 0768-43 02 88.

Varje marknadsstånd ska ha en skylt med försäljarnas namn och adress.
Försäljarna lämnar marknaden först efter marknadens slut kl. 15.00, detta för att undvika oreda.

Varmt välkomna!